Yrityksen arvot

Yrityksen arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassa:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Vastuu ympäristöstä
  • Uuden etsiminen
  • Kumppanuus

 
Peruslupaus

  • Luontaista hyvinvointia. Harvia-sauna tarjoaa mahdollisuuden rentoutumiseen ja lämmöstä nauttimiseen.

You have reached our old website.

For up-to-date information on all products, please visit our new and improved website at www.harvia.com.